Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οι ενεργειακές κοινότητες ως στρατηγικός εθνικός στόχος

Kailoglou Kimon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7A248345-17E2-43FC-BBA1-9FA507B92BD4
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κίμων Καϊλόγλου, "Οι ενεργειακές κοινότητες ως στρατηγικός εθνικός στόχος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.72991
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα ενεργειακά συστήματα παγκοσμίως διεξάγουν μια ριζική μεταμόρφωση λόγω της κλιματικής αλλαγής και την εξάντληση των ορυκτών καυσίμων. Αναδύονται συνεχώς όλο και περισσότερες τοπικές ενεργειακές πρωτοβουλίες και αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρηματικών μοντέλων που εστιάζουν στον τελικό χρήστη. Οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) είναι αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού́ σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα. Έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας καθώς και τηβελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία των Ενεργειακών Κοινοτήτων στις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία και να επισημανθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργίας τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά