Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έρευνα ικανοποίησης χρηστών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Tsiftsian Archontia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4029326C-EB0F-4543-B780-D3E221F993ED
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αρχοντία Τσιφτσιάν, "Έρευνα ικανοποίησης χρηστών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.73012
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, διεξάγεται έρευνα αναφορικά με τηνικανοποίηση χρηστών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, τα μέσα που εξετάζουμε είναι τα εξής: Facebook, Twitter, Instagram και LinkedIn. Αξίζει να σημειωθεί πως οι γενικές διαστάσεις πάνω στις οποίες θα μετρήσουμε την ικανοποίηση των χρηστών είναι οι εξής:Χρηστικότητα, Περιεχόμενο, Ποιότητα Υπηρεσιών και Ποιότητα Συστήματος. Ορίζοντας τους βασικούς στόχους της έρευνας, οι οποίοι είναι επιθυμητό να εξεταστούν στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο διαμέσου του οποίου γίνεται και η συλλογή τωναπαιτούμενων δεδομένων. Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της εργασίας, σειρά έχει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Για αυτή την διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο μέτρησης και ανάλυσης της ικανοποίησης των χρηστών που ονομάζεται MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis).Ολοκληρώνοντας τα δυο πρώτα στάδια, αφού συλλέξουμε τα δεδομένα και έπειτα τα διαμορφώσουμε κατάλληλα ώστε να εισαχθούν στο εργαλείο μας, θα εξάγουμε τα αποτελέσματα σε μορφές οι οποίες θα αναλυθούν εκτενώς στην εργασία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά