Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων παραγωγής σε φαρμακοβιομηχανίες με τηνχρήση του εργαλείου προσομοίωσης διακριτών γεγονότων SimEvents

Tsobanidis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DE4AF441-A0A9-4165-92B0-434244D25AB3
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Τσομπανίδης, "Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων παραγωγής σε φαρμακοβιομηχανίες με την χρήση του εργαλείου προσομοίωσης διακριτών γεγονότων SimEvents", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.73911
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η γραμμή παραγωγής της φαρμακοβιομηχανίας Specifar. Πραγματοποιήθηκε μοντελοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας με χρήση του SimEvents εργαλείου του Matlab. Κατά την μοντελοποίηση κατασκευάστηκε το γενικό μοντέλο της γραμμής παραγωγής της βιομηχανίας σε συνδυασμό με όλα τα υποσυστήματα που το αποτελούν. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την χρήση του μοντέλου προσομοίωσης που αναπτύχθηκε ήταν παρόμοια με τα πραγματικά.Στη συνέχεια μελετήθηκαν δύο σενάρια που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας του συστήματος. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές στο μοντέλο και ακολούθησαν νέες προσομοιώσεις. Έπειτα συγκρίνονται τα αποτελέσματα των δύο σεναρίων με σκoπό να αναδειχτεί το αποδοτικότερο.Τέλος, προτείνονται διάφορα εναλλακτικά σενάρια για αύξηση της παραγωγικότητας της γραμμής παραγωγής καθώς και διάφορες ιδέες για την μελλοντική συνέχιση του αντικειμένου της εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά