Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύγκριση μεθοδολογιών υπολογισμού εκπεμπόμενων αέριων ρύπων στη ναυτιλία

Doundoulakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F7FD6FAD-8283-4E3B-8BD9-0DE0D17C594D
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Δουνδουλάκης, "Σύγκριση μεθοδολογιών υπολογισμού εκπεμπόμενων αέριων ρύπων στη ναυτιλία", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.74531
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, περιγράφει τις διαδικασίες υπολογισμού εκπεμπόμενων αέριων ρύπων στη ναυτιλία. Η ποσότητα των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων έχει άμεση σχέση με την κατανάλωση καυσίμου, που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες (όπως είναι το σχήμα της γάστρας, το φορτίο, η τραχύτητα του κύτους, ο τύπος του κινητήρα, η κατάσταση του, ο χρόνος ελιγμών, το φορτίο των κινητήρων, ο χρόνος παραμονής εντός του λιμανιού, κλπ). Οι βοηθητικές μηχανές συμβάλλουν επίσης στις συνολικές εκπομπές ρύπων και είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πλοίων (π.χ. κρουαζιερόπλοια) λόγω της συνεχούς ανάγκης παραγωγής ενέργειας για την κάλυψη των ξενοδοχειακών απαιτήσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια του πλου, αλλά και κατά τη διάρκεια παραμονής εντός των λιμένων.Η Ε.Ε. τα τελευταία έτη, έχει δείξει βούληση να εξετάσει και να αντιμετωπίσει το ζήτημα των εκπομπών των αέριων ρύπων από τη ναυτιλία στον Ευρωπαϊκό χώρο, δεδομένου της παρατηρούμενης καθυστέρηση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού να προωθήσει το θέμα των ναυτιλιακών εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό, οδήγησε την ΕΕ σε επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις, ότι θα προχωρούσε στην εισαγωγή ενός αυτοτελούς ευρωπαϊκού συστήματος αγοράς ρύπων για την ναυτιλία, όπως έχει κάνει ήδη σε άλλους κλάδους, όπως η ηλεκτροπαραγωγή και οι αερομεταφορές.Το βασικό πρόβλημα σε αυτό, είναι ότι δεν είναι γνωστή η ποσότητα των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές. Οπότε πριν την επιβολή κάποιου μέτρου, θα έπρεπε κατ’ αρχήν να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί, ένα οργανωμένο σύστημα Επίβλεψης/Καταγραφής, Αναφοράς και Επαλήθευσης (Monitoring, Reporting, Verifying) των ρύπων. Έτσι και έγινε το 2015 με τον κανονισμό 757/2015, το λεγόμενο EU MRV.Η μεταπτυχιακή διατριβή έχει τους παρακάτω βασικούς στόχους:1. Υπολογισμός ρύπων με βάση τη μεθοδολογία για το MRV. Θα υπολογιστούν οι ρύποι για πλοία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κρήτης με τον Πειραιά (γραμμή Πειραιάς-Σούδα Χανίων και Πειραιάς-Ηράκλειο) για χρονικό διάστημα δύο ετών (2016 και 2017) με βάση μεθοδολογία υπολογισμού καυσίμων (fuel based) όπως προτείνει το πλάνο MRV.2. Υπολογισμός ρύπων με μεθοδολογία βάση δραστηριοτήτων (activity based). Για την ίδια περίπτωση όπως ανωτέρω (πλοία – διαδρομή) οι αέριοι ρύποι θα υπολογιστούν με βάση την πορεία κίνησης του πλοίου, με γνώμονα την αναλυτική προσέγγιση της μηχανολογικής συμπεριφοράς κατά τις λειτουργικές φάσεις των ταξιδιών.3. Σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο μεθοδολογιών και θα γίνει αναλυτικός σχολιασμός και ερμηνεία των συμπερασμάτων.4. Σύγκριση των ποσοτήτων αέριων ρύπων της μελέτης μας, με αντίστοιχες ποσότητες άλλων μέσων μεταφοράς και συγκεκριμένα με κρουαζιερόπλοια και αεροπλάνα, προκειμένου να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των ποσοτήτων εκπομπών και η σχετική περιβαλλοντική τους επίπτωση.5. Οικονομοτεχνική προσέγγιση των εκπεμπόμενων αέριων ρύπων. Κύριος στόχος σε αυτή τη φάση, είναι να συσχετιστούν οι ποσότητες αερίων ρύπων με το είδος του φορτίου του πλοίου (επιβάτες, επιβατικά οχήματα, φορτηγά) σε ετήσια βάση και να γίνει επιμερισμός του πιθανού μελλοντικού κόστους εκπομπής αέριων ρύπων. Ως κόστος, υπολογίζουμε δύο ειδών κόστη. Το εξωτερικό-κοινωνικό κόστος και το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με τιμές του Ευρωπαϊκού χρηματιστήριου ρύπων (EU ETS).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά