Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση κινδύνου χώρας: μια πολυκριτήρια ανάλυση

Marmataki Christina-Filio

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E22F3016-6E4A-4776-AA0E-3DAE6ABA47ED
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα-Φιλιώ Μαρματάκη, "Εκτίμηση κινδύνου χώρας: μια πολυκριτήρια ανάλυση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.74793
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το παρόν πόνημα έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εννοιολογικής προσέγγισης του κινδύνου χώρας και των μοντέλων εκτίμησης του. Αρχικά αναλύονται η έννοια, οι παράγοντες οι στρατηγικές και οι συνιστώσες του κινδύνου χώρας. Ακολουθεί μια παρουσίαση των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση διαφόρων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στην εκτίμηση του κινδύνου χώρας και περιγραφή αυτών. Εν συνεχεία, επιχειρείται μια εμπειρική προσέγγιση , στο πλαίσιο της οποίας περιγράφονται τα δεδομένα και η μεθοδολογία, ακολουθούμενα από τα συμπεράσματα της έρευνας και μελλοντικές κατευθύνσεις. Αναφορικά με την έρευνα, σκοπός της είναι η κατάταξη των χωρών που εντάσσονται στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) ως προς τον βαθμό κινδύνου που διατρέχουν (country risk) με βάση ένα σύνολο δεικτών, το οποίο αποτελείται από τρείς κύριες ομάδες κριτηρίων για την χρονική περίοδο 2012-2016.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά