Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μάστευση ενέργειας με χρήση πιεζοηλεκτρικών υλικών σε σύνθετες ευφυείς κατασκευές

Panieraki Argyro

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4798F52C-E158-4A26-9695-6A58829113FC
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αργυρώ Πανιεράκη, "Μάστευση ενέργειας με χρήση πιεζοηλεκτρικών υλικών σε σύνθετες ευφυείς κατασκευές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.75131
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η μάστευση ενέργειας από μηχανικές ταλαντώσεις με τη χρήση πιεζοηλεκτρικών υλικών. Το εξεταζόμενο μηχανικό μοντέλο αποτελεί μια σύνθετη πλάκα η οποία περιλαμβάνει πιεζοηλεκτρικά ελάσματα και υπάρχει πάκτωση στο αριστερό της άκρο. Η διακριτοποίηση του μοντέλου γίνεται με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Οι προσομοιώσεις έγιναν στο προγραμματιστικό περιβάλλον «Matlab». Στόχο της εργασίας αποτελεί η αύξηση και συλλογή της παραγόμενης ισχύος (σε Joules) μέσω μηχανικών ταλαντώσεων με τη χρήση πιεζοηλεκτρικών στοιχείων σε διαφορετικές θέσεις της κατασκευής. Έτσι οι προγραμματιστικές δοκιμές που έγιναν αφορούν την μετακίνηση των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων μέσω διαφορετικών σεναρίων. Επίσης εκτός από την αλλαγή των θέσεων, έγινε διερεύνηση και στην αλλαγή του αριθμού των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων. Η διερεύνηση των διαφορετικών σεναρίων σκοπεύει στην αύξηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για περαιτέρω χρήση της, ενώ ταυτοχρόνως γίνεται η συλλογή της ενέργειας αυτής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά