Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση και μελέτη προϊόντος σε πραγματικές συνθήκες και μελέτη διέλασης

Poulos Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DE9D2201-D63F-4C03-923B-24378149875B
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Πούλος, "Σχεδίαση και μελέτη προϊόντος σε πραγματικές συνθήκες και μελέτη διέλασης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.75151
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η βελτίωση του προφίλ αλουμινίου σε σύστημα σκίασης (τέντα με βραχίονες).Η βελτίωση αυτή έχει να κάνει με τον καθορισμό του πάχους του προφίλ του βραχίονα για καλύτερη αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την αποφυγή ατυχημάτων που συμβαίνουν όταν τα προφίλ δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθεί το σχεδιαστικό Siemens NX11 για τον σχεδιασμό των εξαρτημάτων του συστήματος σκίασης και των μητρών διέλασης.Έπειτα θα γίνει μια απλή στατική ανάλυση στο προφίλ αλουμινίου και κατεργασίες CAM στα μέρη των μητρών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά