Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση και κατεργασία πολυαξονικών επιφανειών με τη χρήση του λογισμικού CAD/CAM NX

Antoniou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/691ED226-D376-41B2-86C5-44E34579510B
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Αντωνίου, "Σχεδίαση και κατεργασία πολυαξονικών επιφανειών με τη χρήση του λογισμικού CAD/CAM NX", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.75911
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία θα σχεδιαστούν διάφορες πολυαξονικές επιφάνειες, οι οποίες θα κατεργαστούν με διαφορετικές συνθήκες κοπής και με τη βοήθεια του λογισμικού CAD/CAM NX. Για το σκοπό αυτό μέσω της εφαρμογής Manufacturing του NX θα δημιουργηθούν τα εικονικά εργαλεία και τα μονοπάτια για την κατεργασία των πολυαξονικών επιφανειών. Χρησιμοποιώντας τον G κώδικα που παράγεται από την παραπάνω διαδικασία, η κατεργασία θα ολοκληρωθεί στο κέντρο κατεργασίας DMU50eco, ενώ παράλληλα θα μετρηθεί η τραχύτητα των κατεργασμένων επιφανειών με στόχο την επιλογή των βέλτιστων συνθηκών κατεργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά