Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση κύκλου ζωής συσκευασίας τροφίμων και εφαρμογή σε συσκευασίες ελαιολάδου

Gkouma Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1274F3F1-7F57-4AA6-AC07-D7AD2D6A9E54
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνα Γκούμα, "Ανάλυση κύκλου ζωής συσκευασίας τροφίμων και εφαρμογή σε συσκευασίες ελαιολάδου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.76068
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συσκευασία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής ζωής και είναι αναπόφευκτη σχεδόν σε κάθε βιομηχανικό κλάδο και σε διαφορετικές κοινότητες ατόμων όπως είναι αυτές του παραγωγού, του πωλητή ,του καταναλωτή. Συγκεκριμένα, όταν αναφερόμαστε σε συσκευασία τροφίμων πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την εξέλιξη της επιστήμης και τεχνολογίας ,την αύξηση του βιοτικού επιπέδου καθώς και τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων. Πολλά είδη συσκευασιών είναι φτιαγμένα από ποικιλία υλικών όπως πλαστικό ,γυαλί, μέταλλα και έχουν ως βασική λειτουργία την προστασία από εξωτερικούς παράγοντες και ζημιές. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υλικών συσκευασίας στο περιβάλλον μέσω της ανάλυσης κύκλου ζωής που προκύπτει από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο στάδιο της εξόρυξης, παραγωγής ,διανομής ,χρήσης και τελικής διάθεσης. Για την πραγματοποίηση της διαδικασία ανάλυσης κύκλου ζωής χρησιμοποιήθηκε ένα εμπορικά διαθέσιμο υπολογιστικό εργαλείο, το Lca Calculator με πραγματοποίηση κάποιων υποθέσεων σε συσκευασίες ελαιολάδου από πλαστικό ,γυαλί και μέταλλο που στόχο έχουν να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των πιο αποδοτικών μορφών συσκευασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά