Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Feasibility study of PV installations with virtual net-metering

Moraki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/66B7B95D-7A49-404E-B0CB-3C39A3CB3CA2
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Μοράκη, "Οικονομοτεχνική μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.76411
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται την εξέλιξη της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών στον κλάδο της ενέργειας, εξετάζοντας ιστορικά τα στατιστικά της διείσδυσης τους στο ενεργειακό μίγμα σε ελληνικό πλαίσιο. Επίσης γίνεται παρουσίαση της τρέχουσας εικόνας της παγκόσμιας αγοράς των φωτοβολταϊκών. Στη συνέχεια γίνεται μια αναδρομή στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρώπης και της Ελλάδας και τις ισχύουσες διατάξεις του ανά τα χρόνια. Με αυτά τα δεδομένα, γίνεται η σύνδεση της συσχέτισης της διείσδυσης των φωτοβολταϊκών σε σχέση με την εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου στη Ελλάδα. Ακόμα γίνεται η σύνδεση της επιρροής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Τέλος παρουσιάζεται ένα παράδειγμα οικονομοτεχνικής μελέτης που αφορά ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠ∆∆ ΜΕΣΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ, για να διαπιστωθεί αν είναι συμφέρουσες τέτοιου είδους επενδύσεις υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά