Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση του πεδίου ροής στο εσωτερικό φασματομέτρου μάζας με χρήση Particle Image Velocimetry

Davradou Agapi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D0BD4505-44CA-42EA-8826-8AB901B08EBA
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αγάπη Δαβράδου, "Διερεύνηση του πεδίου ροής στο εσωτερικό φασματομέτρου μάζας με χρήση Particle Image Velocimetry", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.76559
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο τομέας της δυναμικής αερίων σε χαμηλή πίεση έχει λάβει σημαντική προσοχή ως μέρος μίας μεγαλύτερης προσπάθειας να ενισχυθεί η ευαισθησία των σύγχρονων συστημάτων φασματομετρίας μάζας με ιονισμό σε ατμοσφαιρική πίεση. Σε αυτή τη διατριβή, η πειραματική απεικόνιση μιας under-expanded δέσμης αερίου, που διαμορφώνεται στην περιοχή του πρώτου θαλάμου κενού ενός φασματομέτρου μάζας, επιτυγχάνεται κάνοντας χρήση της τεχνικής Particle Image Velocimetry (PIV). Η διερεύνηση του under-expanded πεδίου ροής επιτυγχάνεται σε ελεύθερη εκτόξευση της δέσμης αερίου, καθώς και στο εσωτερικό του AerolensTM, μία καινοτόμα οπτική συσκευή ιόντων, σχεδιασμένη για να καταστέλλει την τύρβη και να στρωματοποιεί την υπερηχητική ροή. Polydisperse κατανομές αργιλίου μεταξύ 10 – 100 nm παράγονται με τη μέθοδο της ηλεκτρικής εκκένωσης και χρησιμοποιούνται για να εισαχθούν στη ροή που μεταφέρεται μέσω ενός τριχοειδούς σωλήνα στο θάλαμο κενού, που λειτουργεί στα 20 και 5 mbar αντίστοιχα. Ένα σύστημα Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) χρησιμοποιήθηκε για το χαρακτηρισμό της πηγής ηλεκτρικής εκκένωσης και επιπλέον δοκιμάστηκε η χρήση ενός Differential Mobility Analyzer (DMA) για την ακριβή επιλογή μεγέθους σωματιδίων κατά τη διάρκεια των PIV πειραμάτων. Φθορίζοντα σωματίδια μεγέθους ~100 nm από μία πηγή ηλεκτροψεκασμού χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να ελεγχθεί η δυνατότητα εφαρμογής τους σε τέτοιου είδους πειράματα. Ένας κώδικας εντοπισμού σωματιδίου (Particle Tracking) που είναι διαθέσιμος στη βιβλιογραφία και αναπτύχθηκε για την μετέπειτα επεξεργασία των ληφθέντων εικόνων, τροποποιήθηκε προκειμένου να εφαρμοστεί σε πειραματικά δεδομένα, που λάμβάνονται σε περιβάλλοντα με αυξημένα επίπεδα θορύβου, όπως εκείνα στο εσωτερικό του AerolensTM ή κοντά στην έξοδο του τριχοειδούς σωλήνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά