Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίδραση των συνθηκών κατεργασίας στην ποιότητα επιφάνειας και στις δυνάμεις κοπής στο φραιζάρισμα με εργαλεία σφαιρικής απόληξης

Sideris Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E713C48E-E4B1-43AB-94E4-707BDE525B90
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Σιδέρης, "Επίδραση των συνθηκών κατεργασίας στην ποιότητα επιφάνειας και στις δυνάμεις κοπής στο φραιζάρισμα με εργαλεία σφαιρικής απόληξης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.77191
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διεξήχθη μία σειρά πειραμάτων. Σκοπός των πειραμάτων αυτών ήταν ο προσδιορισμός της προκύπτουσας τραχύτητας και των δυνάμεων κοπής που αναπτύσσονται κατά το φραιζαρίσμα με εργαλείο σφαιρικής απόληξης και σε συγκεκριμένες συνθήκες. Η διαφοροποίηση των πειραμάτων έγκειται στις συνθήκες κοπής που επιλέχθηκαν για την κατεργασία τους. Συγκεκριμένα, οι συνθήκες που καθόρισαν την πειραματική διαδικασία ήταν: η ταχύτητα κοπής, η πρόωση του κοπτικού εργαλείου, το αξονικό και το ακτινικό βάθος κοπής, η γωνία κλίσης κάθετη στην πρόωση και στην κατεύθυνση αυτής, καθώς επίσης και η στρατηγική φραιζαρίσματος. Κατά το σχηματισμό κάθε πειραματικής περιοχής έγινε μέτρηση των δυνάμεων κοπής που αναπτύσσονται και στη συνέχεια υπολογισμός της τραχύτητας της επιφάνειας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε συνδυασμό με τη δημιουργία και τη μελέτη διαγραμμάτων, οδήγησαν στη διεξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις βέλτιστες συνθήκες κατεργασίας του υλικόυ που επιλέχθηκε.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά