Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση γραμμών παραγωγής δύο σταδίων με ζήτηση ενδιάμεσων προϊόντων

Karydis Thomas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C7B554D7-05E9-40BB-A618-AFB3DDD1983F
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θωμάς Καρύδης, "Ανάλυση γραμμών παραγωγής δύο σταδίων με ζήτηση ενδιάμεσων προϊόντων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.77395
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται μια γραμμή παραγωγής δύο σταδίων. Τα προϊόντα που παράγονται από το πρώτο στάδιο χρησιμοποιούνται τόσο ως πρώτη ύλη από το δεύτερο στάδιο αλλά και ως τελικά προϊόντα. Οι αφίξεις των πελατών είναι τυχαίες και ακολουθούν την κατανομή Poisson, ενώ οι χρόνοι παραγωγής είναι εκθετικά κατανεμημένοι. Στόχος είναι η σύγκριση διαφόρων απλών πολιτικών ελέγχου των αποθεμάτων ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων, ώστε να επιλεγούν αυτές που ελαχιστοποιούν το κόστος λειτουργίας του συστήματος. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσονται αριθμητικά μοντέλα, που περιγράφουν τη λειτουργία του συστήματος για κάθε εξεταζόμενη πολιτική και επιτρέπουν την εκτίμηση του κόστους λειτουργίας σε κάθε περίπτωση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά