Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση και ανάλυση προτιμήσεων και στάσεων των χρηστών διαδικτυακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Bekos Georgios-Spyridon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1D61EC63-6373-4522-8CC5-CD279F846C1E
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος-Σπυρίδων Μπέκος, "Μέτρηση και ανάλυση προτιμήσεων και στάσεων των χρηστών διαδικτυακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.77397
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην προκειμένη διπλωματική εργασία ασχοληθήκαμε τόσο με τις προτιμήσεις όσο και με τις συμπεριφορές των καταναλωτών, διαφόρων χωρών, όσον αφορά τη διαδικτυακή πλατφόρμα καταχώρησης, εύρεσης και ενοικίασης καταλυμάτων, την Airbnb. Στα πλαίσια της εργασίας κατασκευάστηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο απαντήθηκε από πρόσφατους χρήστες της πλατφόρμας αυτής. Στο ερωτηματολόγιο αυτό, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να επιλέξουν ένα κατάλυμα για τις πιθανές διακοπές τους ανάμεσα από ένα πλήθος διαφοροποιημένων επιλογών με ορισμένα χαρακτηριστικά και επίπεδα, ενώ κλήθηκαν να απαντήσουν και κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη γνώμη τους για την Airbnb. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η Choice-Based Conjoint Analysis του λογισμικού της Sawtooth, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ένα μοντέλο Latent Class για την ανάλυση των δεδομένων. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες στατιστικές αναλύσεις με τη χρήση του προγράμματος SPSS, με σκοπό την αξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Οι αναλύσεις αυτές περιλαμβάνουν τεστ ελέγχου ανεξαρτησίας x2 (pearson chi-square), καθώς και πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA). Τέλος, κρίθηκε απαραίτητη και η θεωρητική προσέγγιση όλων των μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά