Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαδραστική κατασκευή οροφής μεταβαλλόμενης γεωμετρίας

Stravoudakis Leonidas-Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BE711435-1801-4804-AFE1-DFC6A613D674
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Λεωνίδας-Μάριος Στραβουδάκης, "Διαδραστική κατασκευή οροφής μεταβαλλόμενης γεωμετρίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.77405
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο άνθρωπος συνδέεται με το περιβάλλον του και αναπτύσσει σχέσεις με αυτό μέσω της κιναισθητικής εμπειρίας που προκύπτει από την κίνηση του σώματος μέσα στον χώρο. Όταν ο χώρος εξοπλιστεί με νέες τεχνολογίες και ενσωματωμένα συστήματα με δυνατότητα διάδρασης και ανταπόκρισης, τότε αναπτύσσονται σχέσεις μεταξύ ατόμου και αρχιτεκτονήματος. Στην εργασία που ακολουθεί παρουσιάζεται και αναλύεται η έρευνα και ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάστηκε ένα διαδραστικό σύστημα μεταβαλλόμενης γεωμετρίας, με στόχο την εφαρμογή και τοποθέτησή του στην οροφή μιας εκπαιδευτικής αίθουσας. Η εργασία αυτή εκπονήθηκε εντός του ευρύτερου πλαισίου έρευνας του εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων του Πολυτεχνείου Κρήτης που αφορά ενισχυμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Σκοπός της κατασκευής που αναπτύχθηκε, είναι να καταφέρει να αλλάξει τις χωρικές συνθήκες μέσα σε έναν ήδη προκαθορισμένο χώρο και παράλληλα να προσαρμοστεί στις συνθήκες του περιβάλλοντός της και στις δραστηριότητες των ατόμων. Με την μεταβολή της γεωμετρίας, αλλά και με την βοήθεια των μηχανικών μερών της κατασκευής, επιτυγχάνεται η αλλαγή της αίσθησης του χώρου και η βελτίωση στις συνθήκες ακουστικής και φωτισμού. Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο αναλύεται η έννοια της διάδρασης μεταξύ ανθρώπου και αρχιτεκτονήματος και παραθέτονται παραδείγματα διαδραστικών κατασκευών, τα οποία αποτέλεσαν έμπνευση για την συγκεκριμένη έρευνα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το σύστημα που κατασκευάστηκε, οι μηχανισμοί και ο προγραμματισμός της κίνησης και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος γίνεται αναφορά στον τρόπο εξέλιξης ενός διαδραστικού συστήματος σε ανταποκριτικό με την χρήση αισθητήρων και έξυπνων υλικών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά