Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεθευρετικός αλγόριθμος για τη βελτιστοποίηση χρονικής ακολουθίας εργασιών

Karafyllidis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/66F4E1F8-8636-4B0E-8346-2350F60F43B4
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Καραφυλλίδης, "Μεθευρετικός αλγόριθμος για τη βελτιστοποίηση χρονικής ακολουθίας εργασιών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.77409
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η μοντελοποίηση και η επίλυση του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού εργασιών συνεχούς ροής αντιμετάθεσης(permutation flowshop scheduling problem) με την βοήθεια μιας καινοτόμου παραλλαγής του αλγορίθμου της πυγολαμπίδας (Hybrid firefly algorithm).Αρχικά σχεδιάστηκε το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού εργασιών συνεχούς ροής αντιμετάθεσης και επιλύθηκε σε περιβάλλον matlab ώστε να βρεθεί μια αρχική λύση και ο τελικός χρόνος που απαιτείται ώστε να ολοκληρωθεί μια σειρά εργασιών.Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης (1-0 relocate, 1-1 exchange, 2-opt) μεμονωμένα ο καθένας αλλά και σαν συνδυασμός αυτών σε δύο εκδοχές του αλγορίθμου μεταβλητής αναζήτησης γειτονιάς (variable neighborhood search) ή VNS, ώστε να βρεθεί μια νέα λύση του προβλήματος εκτός από την υπάρχουσα αρχική.Το βασικό μέρος της παρούσας εργασίας αποτελεί η μοντελοποίηση και η επίλυση του μεθευρετικού αλγορίθμου της πυγολαμπίδας. Πραγματοποιήθηκε μια νέα παραλλαγή του αλγορίθμου η οποία διαφοροποιεί την βασική εξίσωση του αλγορίθμου καθώς διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη αλλαγή βελτιώνει πολύ τα τελικά αποτελέσματα.Ο κατάλληλος συνδυασμός όλων των παραπάνω αλγορίθμων-μεθόδων εφαρμόστηκε σε διαθέσιμα παραδείγματα και συνετέλεσε στην εξαγωγή σχετικών αποτελεσμάτων που συγκρίνονται με τα διαθέσιμα της βιβλιογραφίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά