Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση κύκλου ζωής και ανθρακικό αποτύπωμα διαδικασιών παραγωγής και συσκευασίας ελαιολάδου

Iliopyris Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ADA97FF5-2804-478D-A229-ACA96C2A9814
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Ηλιοπύρης, "Ανάλυση κύκλου ζωής και ανθρακικό αποτύπωμα διαδικασιών παραγωγής και συσκευασίας ελαιολάδου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.77412
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που προκαλούνται από την παραγωγή και κατανάλωση των αγαθών, οδήγησε στη δημιουργία μεθόδων που αποσκοπούν στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούνται στο περιβάλλον. Μία από αυτές τις μεθόδους είναι η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Analysis-Assessment, LCA).Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής είναι ένα εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων, που συμβάλλει αποφασιστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην πρόληψη της ρύπανσης και στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Η μεθοδολογία της ΑΚΖ έχει πλέον ενταχθεί στα πρότυπα ISO 14040-14043 και αποτελείται από τέσσερα βασικά στάδια.1. Προσδιορισμός σκοπού και αντικειμένου της μελέτης2. Απογραφή δεδομένων3. Εκτίμηση των επιπτώσεων4. Ερμηνεία των αποτελεσμάτωνΜε βάση τα πιο πάνω, η παρούσα εργασία θα εξετάσει τον κύκλο ζωής της παραγωγής και συσκευασίας ελαιόλαδου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε Ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα.Το σύστημα που ερευνήθηκε περιλαμβάνει τρία μεγάλα υποσυστήματα:• την καλλιέργεια της ελιάς• την επεξεργασία ελαιοκάρπου και παραλαβή ελαιόλαδου• τη συσκευασία ελαιόλαδου Τόσο η παραγωγή όσο και η συσκευασία του ελαιόλαδου, έχουν τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιδράσεις στους φυσικούς πόρους, και η Ανάλυση Κύκλου Ζωής και το Ανθρακικό Αποτύπωμα μας βοηθούν να ελαχιστοποιήσουμε τις επιδράσεις αυτές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά