Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστη μορφή δικτυωτών φορέων

Maragkoudakis Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8EEA5E0A-7E17-49B0-BC99-F6C7C7528290
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Μαραγκουδάκης, "Βέλτιστη μορφή δικτυωτών φορέων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.77683
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην σύγχρονη βιομηχανία ο παράγοντας του κόστους αποτελεί έναν από τους βασικότερους άξονες στην παραγωγική διαδικασία. Ωστόσο, η έννοια του κόστους είναι πολυσήμαντη καθώς εκτός από το οικονομικό κόστος, μπορεί να περιλαμβάνει πληθώρα παραμέτρων όπως το βάρος, η αντοχή και ούτω κάθε εξής. Με τη μέθοδο του βέλτιστου σχεδιασμού, ουσιαστικά, γίνεται βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών μιας κατασκευής έχοντας ως κίνητρο την ελαχιστοποίηση του κόστους, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν οριστεί αυτό, μέσα σε επιτρεπτά επίπεδα ασφάλειας.Στην παρούσα διπλωματική εργασία, ο βέλτιστος σχεδιασμός εφαρμόζεται σε κατασκευή ραδιοτηλεσκοπίου, το οποίο υλοποιείται με τη μορφή δικτυώματος δύο διαστάσεων με στόχο τη βέλτιστη επιλογή συγκεκριμένων γεωμετρικών χαρακτηριστικών, με ταυτόχρονη διατήρηση της ασφάλειας του δικτυώματος. Στην εν λόγω διπλωματική εργασία θα εξεταστεί ο έλεγχος ταλαντώσεων των δικτυωτών φορέων με τη χρήση της ασαφής λογικής (Matlab fuzzy logic). Ένας ασαφής ελεγκτής τύπου Μamdani, υλοποιείται και δοκιμάζεται στην κατασκευή με σκοπό τον περιορισμό των ταλαντώσεων λόγω εξωτερικών φορτίων. Η αριθμητική ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης γίνεται με τη μέθοδο Newmark.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά