Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η επίδραση της χρηματοοικονομικής μόρφωσης στην οικονομική ανισότητα: μια εμπειρική μελέτη

Zoulinaki Paraskevi-Anastasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/437179D8-7658-4EC3-866A-3EDB4215389E
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παρασκευή-Αναστασία Ζουλινάκη, "Η επίδραση της χρηματοοικονομικής μόρφωσης στην οικονομική ανισότητα: μια εμπειρική μελέτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78092
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία, έχει ως στόχο τη διερεύνηση του φαινομένου της οικονομικής ανισότητας και τη σχέση του με τη χρηματοοικονομική γνώση. Πιο συγκεκριμένα, αφού οριστούν έννοιες όπως η ανισότητα, ο πλούτος και το εισόδημα γίνεται χρήση οικονομετρικών μεθόδων προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση της χρηματοοικονομικής μόρφωσης στην οικονομική ανισότητα σε επίπεδο πολιτειών των ΗΠΑ. Παράλληλα, πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που στόχο έχει τον πιο ακριβή προσδιορισμό των αιτίων που οδηγούν στην οικονομική ανισότητα δίνοντας έμφαση στον παράγοντα εκπαίδευση. Μελετάται, επομένως, η χρηματοοικονομική μόρφωση και γενικότερα οι γνώσεις σχετικά με τη δυνατότητα που προσφέρουν στη λήψη καλύτερων οικονομικών αποφάσεων και ως εκ τούτου βελτίωση της οικονομικής ευημερίας ενός ατόμου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά