Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ικανοποίηση επιβατών αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους

Rempatsiou Despoina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A2948DAC-C854-4845-ACAC-AD1D40166FB9
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δέσποινα Ρεμπατσιού, "Ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ικανοποίηση επιβατών αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78534
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη έξι κριτηρίων, με στόχο την εύρεση ικανών και αναγκαίων συνθηκών, για την εμφάνιση υψηλής Ολικής Ικανοποίησης επιβατών αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, και, πιο συγκεκριμένα, της εταιρείας Ryanair. Η μελέτη και ανάλυση πραγματοποιείται με τη χρήση της μεθόδου Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με ασαφή σύνολα (fuzzy-sets Qualitative Comparative Analysis).Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στο θέμα της ανάλυσης, με μία σύντομη παρουσίαση της αεροπορικής εταιρείας και την περιγραφή των κριτηρίων και υποκριτηρίων που επιλέχθηκαν για την έρευνα ικανοποίησης.Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από το εξεταζόμενο θέμα, με σκοπό να σχολιασθούν προηγούμενες έρευνες που έγιναν σχετικά με τη μέτρηση της ικανοποίησης των επιβατών αεροπορικών εταιρειών.Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά τη μέθοδο της Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με χρήση ασαφών συνόλων, τόσο ως προς τα στάδια υλοποίησης, όσο και ως προς το θεωρητικό κομμάτι και έννοιες της μεθόδου.Στο τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η προκαταρκτική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, η διαδικασία μετατροπής των δεδομένων από ποιοτικές μονότονες βαθμολογίες κλίμακας με διακριτές τιμές σε πραγματικούς θετικούς αριθμούς. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε βαθμονόμηση με τις μεταβλητές διαστήματος μέσω της fsQCA. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά το λογισμικό της fsQCA.Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το πειραματικό μέρος αυτής της εργασίας. Παρουσιάζονται τα βήματα για τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες αναλυτικά, με σχολιασμό για κάθε αποτέλεσμα που προκύπτει, και στο τέλος γίνεται σύνοψη των αποτελεσμάτων.Στο τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα γενικά συμπεράσματα και η ανακεφαλαίωση των κυριότερων σημείων της εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά