Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες και ικανοποίηση πελατών

Tampaki Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/04629E9D-DB75-4C27-8D05-2DF4F1598751
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Ταμπάκη, "Ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες και ικανοποίηση πελατών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78633
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της εργασίας είναι να μετρηθεί η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι πελάτες των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών και να μελετηθεί η επιρροή του προφίλ του πελάτη στη χρήση και την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, στόχος της εργασίας είναι ο αναλυτικός καθορισμός των διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο και οι διαστάσεις/κριτήρια ικανοποίησης. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής πρόκειται να μελετηθούν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: Ποια είναι η ικανοποίηση των πελατών από ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες; Πόσο επηρεάζει η εξοικείωση με τεχνολογίες πληροφορικής τη συνολική ικανοποίηση του πελάτη; Ποια είναι η επιρροή άλλων δημογραφικών χαρακτηριστικών στο προφίλ και την ικανοποίηση του πελάτη από ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες; Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι η εργασία θα περιλαμβάνει εμπειρική έρευνα σε μια Ελληνική Τράπεζα, στα πλαίσια της εργασίας θα μελετηθεί κατά πόσο η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά των πελατών, αναφορικά με ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά