Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός τροχιών ελάχιστης τραχύτητας σε φραιζάρισμα πολυαξονικών επιφανειών

Christodoulopoulos Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6E6CDB83-11FC-4A1A-9C42-87064683BEFE
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Χριστοδουλόπουλος, "Προσδιορισμός τροχιών ελάχιστης τραχύτητας σε φραιζάρισμα πολυαξονικών επιφανειών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78694
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της προτεινόμενης μεταπτυχιακής εργασίας αφορά τις κατεργασίες κο-πής με αφαίρεση υλικού με φραιζάρισμα με κονδυλοφόρα εργαλεία σφαιρικής απόλη-ξης, οι οποίες αποτελούν μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μηχανουργικές κα-τεργασίες αποπεράτωσης στη βιομηχανία. Για τη βέλτιστη επιλογή των συνθηκών κα-τεργασίας, ιδιαίτερα σε κοπές πολυαξονικών επιφανειών με περιορισμένων δυνατοτή-των ψηφιακά κέντρα κατεργασίας, στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται μια μεθοδολο-γία προσδιορισμού βέλτιστων τροχιών του κοπτικού εργαλείου λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική κλίση του εργαλείου ως προς την κατεργασμένη επιφάνεια σε κάθε θέση της. Η επιλογή των συνθηκών γίνεται μέσα από βάση τεχνολογικών πληροφοριών που ανα-πτύχθηκε στα πλαίσια της εργασίας αυτής και περιλαμβάνει τις προκύπτουσες δυνάμεις κοπής και τραχύτητες επιφανειών για μεγάλη ποικιλία συνθηκών κατεργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά