Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη πολυκριτήριας μεθοδολογίας υπολογισμού βαρών σε ensemble τεχνικέςμηχανικής μάθησης

Flokos Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3205D4B3-6DF2-42EA-8137-727E4C9E7BD3
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Φλώκος, "Ανάπτυξη πολυκριτήριας μεθοδολογίας υπολογισμού βαρών σε ensemble τεχνικές μηχανικής μάθησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78696
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανάγκη για το συνδυασμό της γνώσης των ειδικών και η χρησιμοποίηση αυτής για την υποβοήθηση της λήψης αποφάσεων, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη επιστήμη των αποφάσεων. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζεται συχνά από τους ειδικούς κατά τη διάρκεια της λήψης αποφάσεων είναι η ταξινόμηση αντικειμένων(πχ προϊόντων, υπηρεσιών, καταστάσεων κτλ) σε πολλαπλές κατηγορίες.Από την άλλη μεριά, η «έκρηξη» των δεδομένων στη σημερινή εποχή, καθιστά τη διαδικασία της ταξινόμησης αντικειμένων ως ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο για τους ειδικούς. Για αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί υπολογιστικά μοντέλα στο τομέα τηςμηχανικής μάθησης, τα οποία προσομοιάζουν το τρόπο λήψης αποφάσεων των ειδικών με τη βοήθεια εμπειρικών δεδομένων.Αυτά τα μοντέλα στην περίπτωση της διαδικασίας της ταξινόμησης αντικειμένων είναι γνωστά ως «ταξινομητές». Με σκοπό την περαιτέρω βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές για το συνδυασμό των «ταξινομητών», οι οποίες είναι γνωστές ως «ensemble» τεχνικές. Ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ανάπτυξη «ensemble» τεχνικών είναι η ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς του κάθε «ταξινομητή» στην τελική απόφαση. Η πλειοψηφία των διαδεδομένων «ensemble» τεχνικών, είτε αποδίδει ένα «βάρος» σε κάθε «ταξινομητή» ανάλογα με την απόδοση του σε κάποιο συγκεκριμένο στατιστικό μέτρο ακρίβειας, είτε κάνει την υπόθεση ότι η συνεισφορά όλων των «ταξινομητών» είναι ισότιμη.Όμως είναι γνωστό ότι τα στατιστικά μέτρα ακρίβειας έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα λόγο των υποθέσεων που κάνουν. Συνεπώς η επιλογή ενός μόνο στατιστικού μέτρου για την κατανομή των βαρών των «ταξινομητών» δημιουργεί ελλείψεις στο τρόπο επιλογής των βαρών. Εμείς θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα το παραπάνω πρόβλημα να θεωρηθεί ως ένα πολυκριτήριο πρόβλημα, αμβάνοντας ως κριτήρια ένα σύνολο από στατιστικά μέτρα ακρίβειας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ανάπτυξη μιας «ensemble» τεχνικής η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερθέντα στην κατανομή των βαρών των «ταξινομητών» χρησιμοποιώντας μεθόδους από τη πολυκριτήρια ανάλυση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά