Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εμπειρική ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τη χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα

Loumpakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/493EB698-E7DD-467A-BC54-5B76A65F472B
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Λουμπάκης, "Εμπειρική ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τη χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78700
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παγκοσμιοποιημένη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων στον τραπεζικό τομέα, όπως online banking, mobile banking, phone banking έχουν δημιουργήσει ένα φαινόμενο το οποίο καλείται να εξετάσει η παρούσα διπλωματική εργασία. Αρχικά προσδιορίζονται βασικοί όροι, απαραίτητοι για την κατανόηση της ανάλυσης που πρόκειται να ακολουθήσει και δίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή σχετικά με το e - banking. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε ξένες χώρες και αφορούν τη χρήση νέων τεχνολογιών από το καταναλωτικό κοινό αλλά και τους προσδιοριστικούς παράγοντες υιοθέτησής τους. Παρόμοια έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στα Χανιά Κρήτης. Εφαρμόζοντας ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης διερευνάται εάν χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, η μόρφωση, το εισόδημα και η χρήση του διαδικτύου επηρεάζουν έναν καταναλωτή να αξιοποιήσει τις σύγχρονες μεθόδους στις συναλλαγές τους. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν σταδιακά στην διατύπωση ορισμένων προτάσεων που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στη διοίκηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά