Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αυτορυθμιζόμενος έλεγχος κυκλοφορίας σταθερού χρόνου

Farantouris Spyridon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CAB35D2E-0522-4E1B-81B8-54D86222B97C
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σπυρίδων Φαραντούρης, "Αυτορυθμιζόμενος έλεγχος κυκλοφορίας σταθερού χρόνου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78856
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των συστημάτων ελέγχου, όσον αφορά τα ευφυή συστήματα μεταφοράς (ΕΣΜ) γίνεται με μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες , οι οποίες πέρα από την πνευματική κούραση που επιφέρουν, απαιτούν και αρκετό χρόνο υλοποίησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό παρατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός ΕΣΜ.Με αφορμή το παραπάνω πρόβλημα αναπτύχθηκε πριν μερικά χρόνια ένας νέος αλγόριθμος με σκοπό να επιτευχθεί η αυτόματη ρύθμιση και παραμετροποίηση των συστημάτων αυτών. Ο αλγόριθμος Adaptive Fine-Tuning (AFT) πετυχαίνει σημαντική βελτίωση των επιδόσεων των συστημάτων ελέγχου αλλά και την αντιστάθμιση των συνεπειών από τις συνεχείς αλλαγές που δέχεται ένα ΕΣΜ από εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες.Η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής απαιτεί τη συλλογή δεδομένων από το δίκτυο στο οποίο θα εφαρμοστεί. Η συλλογή των δεδομένων για τη λειτουργία του AFT μπορεί να επιτευχτεί είτε μέσω εγκατάστασης υποδομών (π.χ φωρατές ή κάμερες), είτε μέσω σημάτων που λαμβάνονται από αισθητήρες gps κινητών τηλεφώνων, τα οποία θα μας δίνουν τα απαραίτητα στοιχεία των συνδεδεμένων οχημάτων (connected-vehicles). Για την αποφυγή εγκαταστάσεων και την μείωση του κόστους ο AFT επιλέγουμε να λειτουργεί με την χρήση σημάτων από αισθητήρες gps, αφού αποτελεί μια μέθοδο φθηνή αλλά και με αυξημένη ακρίβεια σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους συλλογής δεδομένων. Σε αυτή τη διπλωματική παρουσιάζουμε και αναλύουμε τα αποτελέσματα που έδωσε ο αλγόριθμος AFT από την εφαρμογή του σε προσομοιώσεις διάφορων δικτύων, με τη χρήση του προσομοιωτή AIMSUN.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά