Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ ελληνικών, πορτογαλικών και φιλανδικών τραπεζικών ιδρυμάτων με χρήση πολυκριτήριων μεθόδων για τη δεκαετία 2007-2017

Vlachos Stavros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F0304FAC-C8D0-4165-BD85-5317DCFDCA75
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταύρος Βλάχος, "Συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ ελληνικών, πορτογαλικών και φιλανδικών τραπεζικών ιδρυμάτων με χρήση πολυκριτήριων μεθόδων για τη δεκαετία 2007-2017", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78947
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η σύγκριση και η κατάταξη των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Φιλανδίας με χρήση των Πολυκριτήριων Μεθόδων DEA και PROMETHEE. Η δεκαετία που επιλέχθηκε για την σύγκριση αποτελεί μια περίοδο με ραγδαίες αλλαγές στο θεσμικό, και όχι μόνο, πλαίσιο στην Ευρώπη και την Ευρωζώνη καθώς περιλαμβάνει όλη την έξαρση της οικονομικής κρίσης. Για την εφαρμογή των επιλεγμένων μεθόδων εξάγονται από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εξεταζόμενης περιόδου (2007-2017) όλα τα απαραίτητα δεδομένα και δημιουργούνται και αναλύονται χρηματοοικονομικοί δείκτες. Η δημιουργία των δεικτών έγινε λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση τους από τις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές (π.χ., το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας) και τη σύνδεσή τους με τις κατηγορίες του πλαισίου CAMEL.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά