Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναλυτικές μεθοδολογίες πρόβλεψης της πτώχευσης των επιχειρήσεων στον κλάδο της ενέργειας: συγκριτική αξιολόγηση σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Iliaki Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E284D4D6-BB2C-47AA-A4BA-09C20C424B60
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Ηλιάκη, "Αναλυτικές μεθοδολογίες πρόβλεψης της πτώχευσης των επιχειρήσεων στον κλάδο της ενέργειας: συγκριτική αξιολόγηση σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78962
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στον Ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα και τα σχέδια για ενοποίησή του αλλά κυρίως αποτελεί επέκταση αυτής των Doumpos et al. (2017) και εξετάζει διαφορετικές αναλυτικές μεθόδους πρόβλεψης χρεοκοπίας σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και διαφορετικούς κλάδους. Το δείγμα αναφέρεται στην χρονική περίοδο 2012 έως 2016. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι μέθοδοι διακριτικής ανάλυσης (γραμμικής και τετραγωνικής), λογιστικής παλινδρόμησης, δέντρων ταξινόμησης (απλά, boosted και bagged) και μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης (νευρωνικά δίκτυα και μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης). Από την εφαρμογή των μεθόδων στην απαρτία του δείγματος, σε συγκεκριμένους κλάδους και χώρες διαπιστώθηκε πως η ανάλυση ολόκληρου του δείγματος ήταν αποτελεσματικότερη και πως η μέθοδος που υπερτερούσε ήταν τα bagged δέντρα. Από την άλλη, στην ανάλυση κλάδων και χωρών η καλύτερη μέθοδος ήταν τα νευρωνικά δίκτυα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά