Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων με πολλαπλά κριτήρια

Angelis Eleftherios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B7CD25B9-E20C-43E3-BA56-9961132624AF
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθέριος Αγγελής, "Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων με πολλαπλά κριτήρια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78979
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες με την ραγδαία πορεία προς την παγκοσμιοποίηση, τον συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνισμό, την απελευθέρωση των αγορών και των ραγδαίων εξελίξεων στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η αξιοποίηση της τεχνολογίας κρίνεται ζωτικής σημασίας και παράλληλα αναπόσπαστο κομμάτι για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων με σκοπό την ελαχιστοποίηση και εξάλειψη που εγείρει η συμμετοχή στα οικονομικά δρώμενα. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο η επιστήμη της διαχείρισης χαρτοφυλακίων να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες της πληροφορικής για την υλοποίηση και αξιολόγηση κατάλληλων στρατηγικών που οδηγούν στο επιθυμητό κάθε φορά αποτέλεσμα. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά την ανάπτυξη και δημιουργία ενός προγραμματιστικού περιβάλλοντος (GUI), το οποίο θα γίνει με τη βοήθεια του υπολογιστικού εργαλείου της MATLAB. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου προσιτό από το χρήστη έχοντας ως σκοπό την πολυκριτήρια βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων. Ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει τα δεδομένα από ένα καταλληλά διαμορφωμένο αρχείο excel, ενώ στην συνέχεια με τις κατάλληλες ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις του, τα αποτελέσματα θα εξάγονται στην οθόνη καθώς και σε αρχείο excel ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμα και διαχειρίσιμα οποιαδήποτε στιγμή.Το συγκεκριμένο υπολογιστικό εργαλείο βασίζεται στην πολυκριτήρια βελτιστοποίηση πέντε μοντέλων με στόχο την υποστήριξη του επενδυτή και την κατασκευή αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων. Επίσης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρακτικής εφαρμογής του συστήματος κάνοντας χρήση ιστορικών δεδομένων του συνόλου των μέτοχων που διαπραγματεύονται στο ελληνικό χρηματιστήριο καθώς και των δεικτών FTSE Large Cap και Γενικό δείκτη του χρηματιστήριου αξίων Αθηνών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά