Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου κατά την εκφόρτωση και επιθεώρηση αργού πετρελαίου από δεξαμενόπλοια

Veleta Alexandra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/73C74B7B-C6FF-411A-8218-B29EED0C4742
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλεξάνδρα Βελετά, "Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου κατά την εκφόρτωση και επιθεώρηση αργού πετρελαίου από δεξαμενόπλοια", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.78997
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάλυση επικινδυνότητας κατά την εκφόρτωση καυσίμων (π.χ. αργό πετρέλαιο) από δεξαμενόπλοια σε σταθμό διυλιστηρίων, καθώς και κατά την επιθεώρηση της διαδικασίας αυτής. Δεδομένα θα συλλεχθούν με διάφορους τρόπους όπως, συνεντεύξεις με ειδικούς, βιντεοσκοπήσεις, κανονισμοί ασφαλείας και στατιστικά ατυχημάτων, ώστε να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτίμηση των κινδύνων.Θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος bow-tie, η οποία έχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα στον τομέα επικινδυνότητας μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών. Η μεθοδολογία αυτή εστιάζει στην καταγραφή των κινδύνων και στα μέτρα ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί τόσο για την πρόληψη όσο και για την προστασία από τους κινδύνους. Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γίνουν προτάσεις για την ιεραρχική παρουσίαση των κινδύνων, θα παρουσιαστούν βελτιώσεις για τα μέτρα πρόληψης - προστασίας καθώς και ορισμένες επισημάνσεις για τους επιθεωρητές εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά