Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη δυναμικού μοντέλου ηλεκτρικού οχήματος για την αξιολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας

Moschopoulos Gerasimos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/60899FFF-56B4-42D4-BD6B-00C92F9BFE4F
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεράσιμος Μοσχόπουλος, "Ανάπτυξη δυναμικού μοντέλου ηλεκτρικού οχήματος για την αξιολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79041
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να αναπτυχθεί το δυναμικό μοντέλο προσομοίωσης ενός πρωτότυπου ηλεκτρικού οχήματος και να μελετηθούν οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση της ενέργειας. Αρχικά παρατίθενται εισαγωγικά στοιχεία για την δυναμική προσομοίωση ηλεκτρικών οχημάτων και αναλύονται οι βασικοί παράγοντες που συμβάλουν στην βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Η ανάπτυξη του δυναμικού μοντέλου του οχήματος πραγματοποιείται σε εξειδικευμένο λογισμικό της αυτοκινητοβιομηχανίας (Carmaker-IPG). Ως όχημα αναφοράς χρησιμοποιείται το πρωτότυπο όχημα «Σπύρος Λούης» της ομάδας TUCer και πραγματοποιείται η μοντελοποίηση του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του λογισμικού. Προκειμένου να αξιολογηθεί η εγκυρότητα του μοντέλου, χρησιμοποιούνται πειραματικά δεδομένα από πραγματικές δοκιμές οδήγησης σε πίστα, στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού Shell Eco Marathon. Με βάση αυτά, γίνεται συσχετισμός των πειραματικών μετρήσεων και των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης. Για την αξιολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας του οχήματος δημιουργούνται διαφορετικά σενάρια προσομοίωσης και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τους. Τέλος, έγινε προσομοίωση κίνησης του οχήματος σε πέντε πιστοποιημένους κύκλους οδήγησης και παρουσιάζονται οι επιδόσεις του οχήματος σε σύγκριση με ηλεκτρικά οχήματα παραγωγής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά