Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναλυτικά μοντέλα αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου σε πλατφόρμες peer-to-peer lending

Pavlou Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2B3904A9-2931-4667-972F-74FC5BDD45CF
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Παύλου, "Αναλυτικά μοντέλα αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου σε πλατφόρμες peer-to-peer lending", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79062
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι απρόβλεπτες μεταβολές της καθημερινότητας και οι ανάγκες των ανθρώπων δημιούργησαν νέες τάσεις στη λήψη των δανείων. Κύριος στόχος ήταν η εξάλειψη των δυσκολιών και των αυστηρών κριτηρίων που εμπεριέχονται στην κλασσική διαδικασία, που έχει θεσμοθετηθεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δημιουργήθηκε έτσι, μια νέα καινοτομία, το Peer-to-Peer Lending, ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο ως μια ηλεκτρονική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και αργότερα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής. Η πλατφόρμα απευθύνεται σε κάθε άτομο ή ομάδα ατόμων που αναζητούν νέες πηγές χρηματοδότησης ή αντίστοιχα θέλουν να επενδύσουν με στόχο το χρηματικό κέρδος. Η αμφίδρομη αυτή διαδικασία, απλοποιεί αρκετά την κλασσική, αφού ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον πλειστηριασμό του επιτοκίου του δανείου. Σε αυτή την περίπτωση όμως, εμπεριέχονται κίνδυνοι φερεγγυότητας από την πλευρά των δανειοληπτών ως προς την αποπληρωμή του δανείου. Αυτούς τους κινδύνους προσπάθησαν οι ερευνητές να προβλέψουν με ορισμένες μεταβλητές που εμπεριέχουν τα οικονομικά στοιχεία της κάθε πλευράς. Ταυτόχρονα όμως, επιτακτική είναι και η ανάγκη εύρεσης νέων και πιο εξελιγμένων τρόπων που θα είναι σε θέση να προβλέπουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την αποπληρωμή ή όχι ενός δανείου. Σε αυτή την προσπάθεια έγκειται και η εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά