Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ένας μεθευρετικός αλγόριθμος περιορισμένης αναζήτησης για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με χωριστή εξυπηρέτηση

Alexakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6B90C64E-4E64-4F6D-A1AA-340029761636
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Αλεξάκης, "Ένας μεθευρετικός αλγόριθμος περιορισμένης αναζήτησης για το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με χωριστή εξυπηρέτηση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79066
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών καθιστούν απαραίτητητην βελτίωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας η οποία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα ακόμα και για τη βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης. Ένας από τους στόχους της Εφοδιαστικής είναι η μείωση του κόστους των μεταφορών των προϊόντων και των αποθεμάτων. Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως αντικείμενο το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων με ξεχωριστή εξυπηρέτηση (SPLIT-VRP), με στόχο την εύρεση του βέλτιστου δρομολογίου των οχημάτων για την εξυπηρέτηση ενός συνόλου πελατών οι οποίοι δεν χρειάζεται να εξυπηρετηθούν αποκλειστικά από ένα όχημα. Γίνεται δηλαδή αξιοποίηση ολόκληρου του φορτίου το οποίο μπορεί να φορτωθεί σε ένα όχημα από έναν στόλο πανομοιότυπων οχημάτων. Για την περιγραφή του προβλήματος ορίζονται κατάλληλα οι απαραίτητοι περιορισμοί για τον αριθμό και τις τοποθεσίες των πελατών και το συνολικό φορτίο που έχει τη δυνατότητα να φορτωθεί σε κάθε φορτηγό. Αρχικά υλοποιείται ένας ευρετικός αλγόριθμος του πλησιέστερου γείτονα και στη συνέχεια γίνεται διερεύνηση της κατάλληλης γειτονιάς αναζήτησης με την εφαρμογή μεθόδων τοπικής αναζήτησης (1-1 exchange και 2-opt) με την χρήση του μεθευρετικού αλγορίθμου περιορισμένης αναζήτησης (TABUsearch).Η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου αλγόριθμου δοκιμάζεται μέσω υπολογιστικών μελετών σε προβλήματα διαφορετικών μεγεθών.Τααποτελέσματαπουδίδειοπροτεινόμενοςαλγόριθμοςσυγκρίνονταιμετιςκαλύτερεςλύσειςπου υπάρχουνστηβιβλιογραφίακαιδίδονταιπροτάσειςγιαπεραιτέρωβελτίωσητου. Για την ανάπτυξη του αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκε το προγραμματιστικό περιβάλλον της MATLAB.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά