Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διοίκηση λειτουργιών σε μια μικρή τυροκομική μονάδα

Fountoulaki Errieti

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/410FBA90-80AD-4639-AFC8-1104F32929B9
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ερριέτη Φουντουλάκη, "Διοίκηση λειτουργιών σε μια μικρή τυροκομική μονάδα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79079
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στο σχεδιασμό της οργάνωσης και διοίκησης των τυροκομικών μονάδων στην Ελλάδα και ειδικότερα στις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μιας μικρής τυροκομικής μονάδας στην περιοχή της Κρήτης.Ο κλάδος της γαλακτοβιομηχανίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους, η αναπτυξιακή πορεία του οποίου συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και αποτελεί αντικείμενο μελέτης και έρευνας.Στην συγκεκριμένη εργασία,θα αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου της τυροκομίας,τα στατιστικά στοιχεία του τυροκομικού κλάδου μέσω της ανάλυσης SWOT των τυροκομικών προϊόντων,το νομικό πλαίσιο ίδρυσης τυροκομικής μονάδας(προϋποθέσεις-βήματα ίδρυσης μιας νέας τυροκομικής μονάδας) και μια μελέτη περίπτωσης τυροκομικής μονάδας που αποτελεί το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας όπου μελετάται και αναλύεται μια τυροκομική μονάδα στην περιοχή της Κρήτης η πορεία εργασιών,τα προϊόντα ,οι πρώτες ύλες, οι εγκαταστάσεις και διαδικασίες παραγωγής(Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά