Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική πολυκριτήρια αξιολόγηση αποδοτικότητας εργοστασίων βιομηχανικού εξοπλισμού

Papagrigoriou Ioanna-Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C7448488-7243-4A4E-B993-596F5985898A
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα-Μαρία Παπαγρηγορίου, "Συγκριτική πολυκριτήρια αξιολόγηση αποδοτικότητας εργοστασίων βιομηχανικού εξοπλισμού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79108
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, ατέρμονες προσπάθειες για περιορισμό του χρόνου και του κόστους παραγωγής, την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Ένας βασικός παράγοντας που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την προσαρμογή και επιβίωση μιας εταιρίας στις εξελίξεις της αγοράς, είναι η παραγωγικότητα. Βασικό αντικείμενο, της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση και ο ορισμός της πολυεπίπεδης έννοιας της παραγωγικότητας και η έρευνα και η εφαρμογή τρόπων μέτρησης της. Το πρόβλημα το οποίο μελετήθηκε αφορά 9 εργοστάσια βιομηχανικού εξοπλισμού ενός μεγάλου Ομίλου. Στα πλαίσια της εργασίας γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση, καταγραφή και στη συνέχεια επιλογή και υπολογισμός περιορισμένου αριθμού κατάλληλων δεικτών παραγωγικότητας για τις επιμέρους μονάδες και για χρονικό διάστημα 2 ετών. Στη συνέχεια με χρήση της μεθόδου πολυκριτήριας ανάλυσης PROMETHEE γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των εργοστασιακών μονάδων και προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα. Η συμπεριφορά των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της μεθοδολογίας μελετάται μέσα από εναλλακτικά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της μεθόδου Simos για τον καθορισμό των βαρών των επιμέρους κριτηρίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά