Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έλεγχος κυκλοφορίας πραγματικού χρόνου με εκτίμηση της ουράς από δεδομένα διασυνδεδεμένων οχημάτων

Alexaki Sofia-Anna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6BA29158-57B7-4D29-AB87-EB2389E2AD53
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Sofia-Anna Alexaki, "Real-time traffic control using queue estimation from connected vehicle data", Diploma Work, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79115
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί ένα κρίσιμο κοινωνικό πρόβλημα που οδηγεί στην αύξηση των ατυχημάτων, της περιβαλλοντικής ρύπανσης και στην σπατάλη του χρόνου. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να ερευνηθεί κατά πόσο η υιοθέτηση της νέας τεχνολογικής τάσης "Internet of things" θα μπορούσε να βελτιώσει τον έλεγχο κυκλοφορίας πραγματικού χρόνου, με την συμμετοχή διασυνδεδεμένων αυτοκινήτων στον ρόλο του αποκλειστικού πληροφοριοδότη της κυκλοφοριακής κατάστασης, αντί για τους συμβατικούς αισθητήρες (φωρατές, ραντάρ, κάμερες κλπ.). Το πρώτο βασικό σημείο αυτής της εργασίας ήταν η εφαρμογή ενός αλγορίθμου που χρησιμοποιεί μια μαθηματική προσέγγιση που επιτυγχάνει την εκτίμηση ουράς σε πραγματικό χρόνο (σε οχήματα) για κάθε δρόμο ενός αστικού οδικού δικτύου, με βάση κάποιες μετρήσεις που παρέχονται από διασυνδεδεμένα οχήματα. Στην συνέχεια, ο αλγόριθμος αυτός ενσωματώθηκε σε δύο στρατηγικές ελέγχου κυκλοφορίας πραγματικού χρόνου στον αποκεντρωμένο αλγόριθμο Max-Pressure και στην κεντρική στρατηγική TUC, ώστε να ερευνηθεί κατά πόσο η πληροφορία από διασυνδεδεμένα αυτοκίνητα μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη και σε τι βαθμό το ποσοστό διασυνδεδεμένων οχημάτων που υπάρχει σε ένα δίκτυο επηρεάζει αυτή την αξιοπιστία. Για να ληφθούν συμπεράσματα, έγινε χρήση του μικροσκοπικού προσομοιωτή AIMSUN για το αστικό δίκτυο Χανίων. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων έδειξε ότι η προσέγγιση εκτίμησης οδηγεί σε αξιόπιστη εκτίμηση ουράς για όλα τα ποσοστά διασυνδεδεμένων αυτοκινήτων που ελέγχθηκαν. Επιπλέον, όσον αφορά την επίδοση των στρατηγικών ελέγχου μετά την ενσωμάτωση της προσέγγισης των διασυνδεδεμένων οχημάτων, αποδείχθηκε ότι η στρατηγική TUC θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά λαμβάνοντας πληροφορίες από τα συνδεδεμένα οχήματα, ενώ ο αλγόριθμος Max-Pressure, ο οποίος χρησιμοποιεί μετρήσεις χρονικού βήματος ενός δευτερολέπτου, για να λάβει αποφάσεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά για χαμηλό ποσοστό διασυνδεδεμένων οχημάτων λόγω των περιορισμένων πληροφοριών πραγματικού χρόνου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά