Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέθοδοι και τεχνικές σύνθεσης προτιμήσεων διάταξης: επισκόπηση και εφαρμογές

Botonakis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/22FD3CFA-7F72-4B49-97C5-457CE4F35330
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Μποτωνάκης, "Μέθοδοι και τεχνικές σύνθεσης προτιμήσεων διάταξης: επισκόπηση και εφαρμογές", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79293
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Από παλιά μέχρι σήμερα η ζωή μας περιβάλλεται από προβλήματα που καλούμαστε να λύσουμε με τον καλύτερο τρόπο όταν υπάρχει ένα σύνολο εφικτών εναλλακτικών λύσεων. Η διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων απαιτεί την εξέταση πολλών κριτηρίων / χαρακτηριστικών και μπορεί να είναι δύσκολη ειδικά όταν πρόκειται για ομαδική απόφαση στρατηγικής σημασίας για επιχειρήσεις ή ακόμα και για κράτη ή ενώσεις κρατών. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι εκτός από πολλά και αντικρουόμενα ακόμα και μη συγκρίσιμα. Πολλοί μελετητές ανέπτυξαν διάφορες μεθόδους διαχείρισης τέτοιων προβλημάτων και αποτέλεσαν χρήσιμα εργαλεία για τη λήψη ομαδικών αποφάσεων που η διαδικασία της γίνεται και δυσκολότερη όταν το περιβάλλον είναι αβέβαιο. Η ανάλυση αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια (Multi-criteria decision analysis, MCDA) είναι μια προσέγγιση που έχει εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα τέτοιων καταστάσεων όπως οι παραπάνω. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναδείξουμε τις μεθόδους αυτές, να τις συγκρίνουμε και να αναφέρουμε σε τι είδους υποθέσεις εφαρμόστηκαν για να δώσουν λύσεις. Θα ανατρέξουμε στις παραδοσιακές τεχνικές MCDA και θα εξετάσουμε ποιες νέες προσεγγίσεις μοντελοποίησης αναπτύχθηκαν και αν στην πορεία έγιναν και κάποιοι συνδυασμοί μεταξύ των μεθόδων αυτών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά