Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική αξιολόγηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών με τις μεθόδους DEA και PROMETHEE

Konstantopoulou Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7BA978F8-7209-4E8B-9A13-847D314689E5
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου, "Συγκριτική αξιολόγηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών με τις μεθόδους DEA και PROMETHEE", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79298
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μέτρηση της αποδοτικότητας ενός οργανισμού προέκυψε από την ανάγκη βελτίωσης της ικανότητας, που έχει η κάθε μονάδα να μετασχηματίζει τους πόρους που καταναλώνει προκειμένου να παράγει το μέγιστο αποτέλεσμα, είτε αυτό είναι προϊόν είτε υπηρεσία. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της αποδοτικότητας της λειτουργίας 39 Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών από διαφορετικές περιφέρειες της χώρας, με σκοπό την αξιολόγηση τους. Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για τη συγκριτική αξιολόγηση αυτών είναι η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA) και η PROMETHEE. Έτσι, η προσέγγιση με διαφορετικές μεθόδους αποσκοπεί αφενός στην προσπάθεια να εντοπιστεί η διαφορετικότητα των αποτελεσμάτων από τη χρήση τους και η βαθύτερη συγκριτική ανάλυση. Επιπλέον, η εφαρμογή των δύο μεθόδων θα βοηθήσει στη σύγκριση της αποδοτικότητας τους ώστε εν συνεχεία να εντοπιστούν πιθανοί λόγοι της μη αποτελεσματικότητας του. Με βάση τα παραπάνω θα γίνει μια προσπάθεια να προταθούν λύσεις βελτίωσης τους όποτε αυτό απαιτείτε και είναι εφικτό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά