Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μη γραμμική ανάλυση σύνθετης τοιχοποιίας με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων

Orfanos Odysseas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9DB6BCA1-EA07-4822-B488-0BA3750E5D20
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Οδυσσέας Ορφανός, "Μη γραμμική ανάλυση σύνθετης τοιχοποιίας με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79438
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να γίνει μια εκτενής μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων πάνω σε σύνθετες μορφές τοιχοποιίας με επιβαλλόμενα φορτία. Αρχικά γίνεται γραμμική ανάλυση που μπορεί και παρέχει μια γρήγορη εκτίμηση της απόκρισης του φορέα για κάποια συγκεκριμένη στάθμη επιβαλλόμενων φορτίων. Έπειτα πραγματοποιείται μη- γραμμική ανάλυση έτσι ώστε να παρακολουθήσουμε τη συμπεριφορά του φορέα από την αρχή της επιβολής των φορτίων, μέσα από την σταδιακή τους προσαύξηση, ως την κατάρρευση. Τέλος, προσομοιώνεται ενισχυμένη μορφή τοιχοποιίας προκειμένου να συγκριθούν και να αναλυθούν τα αποτελέσματα με βάση τις αναλύσεις που έχουν προηγηθεί.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά