Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας αυξητικών υλικών

Tzitzivakos Efstratios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/34409E91-6F98-427A-90DD-CCA7EF611041
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευστράτιος Τζιτζιβάκος, "Συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας αυξητικών υλικών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79478
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρακάτω διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα των αυξητικών υλικών. Η εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη: στη βιβλιογραφική και τη συστηματική ανασκόπηση του θέματος .Στο πρώτο μέρος, στη βιβλιογραφική ανασκόπηση γίνεται η συλλογή των στοιχείων που υπάρχουν στην βιβλιογραφία μέχρι αυτή τη στιγμή και που σχετίζονται με τα αυξητικά υλικά, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και τα χαρακτηρίστηκα τους. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί η ιστορική αναδρομή και θα αναφερθεί η καταγωγή των υλικών αυτών αλλά και θα αναζητηθεί ο λόγος που συνδέθηκαν τα υλικά αυτά με το όνομαPoissonπου τους έχει χαρακτηρίσει. Στη συνέχεια, γίνεται μια καταγραφή και ανάλυση των βασικών υλικών Poisson. Μετά την μελέτη του πρώτου μέρους, ο αναγνώστης θα έχει κατανοήσει πλήρως τη χρησιμότητα και τα χαρακτηρίστηκα των αυξητικών υλικών και θα μπορέσει να μεταβεί ομαλά στο δεύτερο μέρος της εργασίας, στο ερευνητικό κομμάτι.Στο δεύτερο μέρος της εργασίας ακολουθεί η έρευνα που έγινε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συστηματική ανασκόπηση. Για την έρευνα λοιπόν, χρησιμοποιήθηκαν άρθρα και έρευνες που έχουν ασχοληθεί με τη φύση και τη χρήση των αυξητικών υλικών. Θα παρουσιαστεί ένας συγκριτικός πίνακας που περιέχει τα στοιχεία και τις βασικότερες πληροφορίες των άρθρων που μελετώνται στη συστηματική ανασκόπηση. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και τα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη της βιβλιογραφίας ενώ τίθενται και ζητήματα για μελλοντικές έρευνες και μελέτες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά