Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

O ρόλος των υπολογιστικών παιγνίων στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Roussinos Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FA4D376D-41C2-4C74-AAF5-9A98040F8456
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Ρουσσινός, "O ρόλος των υπολογιστικών παιγνίων στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79718
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ένα σύγχρονο φαινόμενο με αυξημένο ενδιαφέρον για μελέτη είναι αυτό της παιχνιδοποίησης ή gamification και της εφαρμογής του σε διάφορους επιχειρησιακούς και όχι μόνο τομείς. Tα υπολογιστικά παίγνια συνθέτουν έναν εναλλακτικό ορισμό της παιχνιδοποίησης ή gamification όπως έχει επικρατήσει. Εξετάζεται η σύνδεσή τους με τα παιχνίδια, ενώ ακόμη γίνεται εκτενής αναφορά σε ορισμούς, με σκοπό την πλήρη αποσαφήνιση του όρου. Παρόλο που το φαινόμενο είναι πολυδιάστατο, στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η σύνδεση του gamification με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική επισκόπηση που έχει ως στόχο την διερεύνηση του gamification στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Για περαιτέρω ανάλυση του θέματος εξετάζονται διαφορετικές περιπτωσιολογικές μελέτες, που αφορούν σε εταιρίες με διαφορετικό κλάδο δραστηριοποίησης της μίας από την άλλη. Η έρευνα πραγματοποιείται μέσω συνεντεύξεων με στελέχη εταιριών, σχετικά με την εξοικείωσή τους με την έννοια του όρου gamification και τη χρήση του ως εργαλείο προσέλκυσης, επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά