Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή ιστού για την καταγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων

Pialoglou Aliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9276A4BE-9939-448B-A2F2-6DB3B4F03257
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλίκη Πιαλόγλου, "Εφαρμογή ιστού για την καταγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79739
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος στον ιστό (web application), για την καταγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθημάτων, σύμφωνα με την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και την διεθνή βιβλιογραφία. Το Σύστημα αναπτύχθηκε με χρήση τεχνολογιών PHP, JavaScript και MySQL και είναι διαθέσιμο προς χρήση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://perigrammata.tuc.gr. Στην εφαρμογή αυτή οι διδάσκοντες συμπληρώνουν μία φόρμα, η οποία ακολουθεί τη μορφή ενός εντύπου (περίγραμμα μαθήματος), που έχει διανείμει η ΑΔΙΠ και είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των μαθημάτων. Το Σύστημα υλοποιήθηκε για τη διευκόλυνση των διδασκόντων, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να εισάγουν το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματός τους. Επιπλέον, καταγράφουν τον τρόπο διδασκαλίας που ακολουθούν και την διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα το Σύστημα καθοδηγεί τον χρήστη βήμα-βήμα για να καταγράψει σωστά, να τεκμηριώσει και να αποθηκεύσει τα μαθησιακά αποτελέσματα και να έχει τη δυνατότητα να εξάγει τις πληροφορίες σε αρχείο τύπου pdf. Είναι εύκολο στη χρήση του και επεκτάσιμο, αφού μπορεί κάποιος με τις απαραίτητες γνώσεις, να το βελτιώσει και να διευρύνει τις λειτουργίες του. Μετά την καταχώρηση όλων των στοιχείων ενός μαθήματος στην πλατφόρμα, ο διδάσκων παραπέμπεται σε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέτρησης της ικανοποίησης, με σκοπό τη στατιστική τεκμηρίωση της φιλικότητας και πληρότητας του Πληροφοριακού Συστήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά