Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στατιστικός έλεγχος διαδικασιών με τη συνάρτηση απώλειας του Taguchi

Seleari Aimiliana

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/50E4A62B-5ADC-4CDE-8B7F-8E8D834F93FC
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αιμιλιάνα Σελεάρη, "Στατιστικός έλεγχος διαδικασιών με τη συνάρτηση απώλειας του Taguchi", Διπλωματική Εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79744
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα διαγράμματα ελέγχου είναι σημαντικά εργαλεία στατιστικού ελέγχου ποιότητας. Αυτά τα διαγράμματα χρησιμοποιούνται για να αποφασιστεί εάν μια διαδικασία έχει επιτύχει μια κατάσταση στατιστικού ελέγχου και για να διατηρήσουν τον τρέχοντα έλεγχο μιας διαδικασίας. Για να χρησιμοποιηθεί κάποιο από αυτά τα διαγράμματα, πρέπει να καθοριστούν τρεις παράμετροι σχεδιασμού. Το μέγεθος του δείγματος n , η περίοδος δειγματοληψίας h , και ο συντελεστής των ορίων ελέγχου k (ο αριθμός της τυπικής απόκλισης πάνω ή κάτω από την κεντρική γραμμή). Το βέλτιστο διάγραμμα σε αυτή την εργασία λαμβάνει υπόψη τη συνάρτηση απώλειας του Taguchi και ελαχιστοποιεί τη συνολική μέση απώλεια μιας διαδικασίας εκτός ελέγχου (ML διάγραμμα). Στην εργασία εξετάζεται μια μεθοδολογία τριών φάσεων για το στατιστικό έλεγχο διαδικασιών για τη σχεδίαση και λειτουργία ενός διαγράμματος ML. Η κατανομή πιθανότητας των μέσων αλλαγών μπορεί να μοντελοποιηθεί μέσω μίας κατανομής Rayleigh που βασίζεται στο ρυθμό δειγματοληψίας που πραγματοποιούνται. Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται διάφορες παραλλαγές της χρήσης της συνάρτησης απώλειας του Taguchi στον στατιστικό έλεγχο διαδικασιών και εξετάζεται ένας αλγόριθμος βελτιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον Matlab.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά