Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη πολυκριτήριου συστήματος υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων βασιζόμενο στην ασαφή λογική

Lappa Dafni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A9274BE7-CABB-43EA-8DF8-90D65A9959C0
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δάφνη Λάππα, "Ανάπτυξη πολυκριτήριου συστήματος υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων βασιζόμενο στην ασαφή λογική", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79792
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η επιστήμη της λήψης αποφάσεων κλήθηκε τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν από τη συμμετοχή πολλών αποφασιζόντων στη διαδικασία λήψης της απόφασης, κατάσταση που προέκυψε λόγω της μετατόπισης του βάρους της απόφασης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς από μεμονωμένα άτομα σε ομάδες ατόμων. Γνωστές μέθοδοι εξελίχθηκαν προκειμένου να διαχειριστούν το παραπάνω πρόβλημα. Πλέον, έχοντας κατακτήσει την επιστημονική βάση πάνω στην οποία πραγματοποιείται η λήψη ομαδικών αποφάσεων ο κλάδος της λήψης αποφάσεων έρχεται αντιμέτωπος με τη δυσκολία μοντελοποίησης της ανθρώπινης σκέψης, της γλώσσας και των λεκτικών μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών κατά τη διαδικασία λήψης μιας απόφασης. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία παρουσιάζεται μια νέα μεθοδολογία, GroupFuzzyUTASTAR, βασιζόμενη στην ασαφή λογική για τη λήψη αποφάσεων από ομάδες ατόμων. Η μέθοδος αυτή προέκυψε ως συνδυασμός των τεχνικών μοντελοποίησης που χρησιμοποιούνται στην μέθοδο ασαφούς UTASTAR (fuzzyUTASTAR) με αυτές που χρησιμοποιούνται στην UTASTAR για ομάδα αποφασιζόντων (group UTASTAR).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά