Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Θεωρία και μέτρα κινδύνου με εφαρμογές σε θέματα επιχειρησιακών μοντέλων περιβάλλοντος

Donas Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/145858BE-00B1-4EC3-973B-904E54F2DCA7
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Δόνας, "Θεωρία και μέτρα κινδύνου με εφαρμογές σε θέματα επιχειρησιακών μοντέλων περιβάλλοντος ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79796
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τι είναι η θεωρία κινδύνου και πώς αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται σε επιχειρησιακά μοντέλα? Στόχος της παρούσα πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των βασικών στοιχείων της Θεωρίας Κινδύνου και η παρουσίαση των μαθηματικών εργαλείων που οδηγούν στην ποσοτικοποίηση και κατ’ επέκταση στην εκτίμηση του ρίσκου σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Στην κατεύθυνση αυτή γίνεται μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το θεωρητικό υπόβαθρο της επιστημονικής αυτής περιοχής, καθώς και για τις εφαρμογές που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα σε θέματα επιχειρησιακών μοντέλων περιβάλλοντος. Επιπλέον, προτείνεται μία εφαρμογή εκτίμησης κινδύνου σε ένα επιχειρησιακό μοντέλο προσομοίωσης θαλάσσιου κυματισμού το οποίο βασίζεται στη χρονική διάρκεια και το μέγεθος του σημαντικού ύψους κύματος σε επιλεγμένες περιοχές μελέτης. Τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από σταθμούς τόσο του Ειρηνικού Ωκεανού όσο και του Αιγαίου Πελάγους αλλά και από αντίστοιχες προσομοιώσεις του μοντέλου πρόγνωσης θαλάσσιου κυματισμού. Για την παραπάνω εφαρμογή και τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων κατασκευάστηκε σχετικός αλγόριθμος - υπολογιστικό πρόγραμμα στη γλώσσα Matlab ο οποίος περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα της πτυχιακής εργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά