Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Routing Mechanical στο σχεδιαστικό πρόγραμμα NX SIEMENS

Athanasiou Nikolas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DD8EE93F-7F48-4678-AF17-E33502B9E828
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλας Αθανασίου, "Routing Mechanical στο σχεδιαστικό πρόγραμμα NX SIEMENS", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79871
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο μελέτης της διπλωματικής εργασίας είναι οι σωληνώσεις και πιο συγκεκριμένα η κατασκευή ενός συστήματος σωληνώσεων μιας εγκατάστασης καυσίμων στο σχεδιαστικό πρόγραμμα NX SIEMENS. Το αντικείμενο των σωληνώσεων και το επιστημονικό υπόβαθρο αυτών, είναι ένα αντικείμενο με ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον, αφού πλέον είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε βιομηχανικής εγκατάστασης. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις καυσίμων, οι σωληνώσεις αποτελούν ένα πάγιο ζήτημα, λόγω της φύσης των υλικών που διέρχονται μέσω αυτών. Στο πρώτο μέρος της πτυχιακής εργασίας γίνεται μία εισαγωγή στην έννοια των σωληνώσεων. Παρουσιάζονται θέματα όπως τα είδη των σωληνώσεων, οι καταλήξεις αυτών, τα υλικά κατασκευής τους κ.α. Στο δεύτερο μέρος, περιγράφονται αναλυτικά οι εντολές σχεδίασης του προγράμματος NX SIEMENS ανά περιβάλλον σχεδίασης. Τα περιβάλλοντα αυτά αντιστοιχούν στα παρακάτω: Αρχική σελίδα, Ανάλυση, Εφαρμογή, Περιβάλλον προγραμματιστή, Περιβάλλον καμπυλών, Περιβάλλον συναρμολόγησης, Αναπαράσταση, Εργαλεία, Προβολή, Οπτική αναφορά, και Επιλογή. Στο τρίτο μέρος, δίνεται η ακολουθία των εντολών για την σχεδίαση του συστήματος σωληνώσεων εγκατάστασης καυσίμων. Ειδικότερα, τα μέρη τα οποία σχεδιάστηκαν και συνθέτουν το τελικό αντικείμενο είναι: Plug Valve, Ball Valve, Αντλία, Flanged Filter, Μετρητής, Μανόμετρο, Φλάντζα συγκόλλησης λαιμού, Υ - φίλτρα, Αγκώνας, Δεξαμενή, και Βραχίονας. Τέλος, το τέταρτο μέρος περιέχει την απεικόνιση της εγκατάστασης την οποία σχεδιάσαμε, καθώς και φωτογραφικό υλικό από μία πραγματική αντίστοιχη εγκατάσταση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά