Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπολογισμός πιθανότητας εμφάνισης ατυχήματος στο χώρο εξυπηρέτησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο ‘Ιωάννης Δασκαλογιάννης’ και μελέτη επιρροής παραγόντων αυτών

Manis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5BEE6DC9-E7DF-411F-A51C-28CFBC1C889D
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Μάνης, "Υπολογισμός πιθανότητας εμφάνισης ατυχήματος στο χώρο εξυπηρέτησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο ‘Ιωάννης Δασκαλογιάννης’ και μελέτη επιρροής παραγόντων αυτών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80006
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι φορείς ερευνούν τα αεροπορικά ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα στο έδαφος στο χρόνο μεταξύ της προσγείωσης, εξυπηρέτησης και απογείωσης του αεροσκάφους. Αυτές οι διαδικασίες απασχολούν προσωπικό καθώς επίσης και εξοπλισμός υψηλού κόστους και εμπεριέχουν εργασίες όπως ο ανεφοδιασμός του αεροσκάφους, έλεγχο πριν και μετά την πτήση του αεροσκάφους, χειρισμό αποσκευών κλπ. Τα κόστη σε ένα ατύχημα είναι πολύ υψηλά είτε το ατύχημα επηρεάσει το έμψυχο δυναμικό της εταιρείας είτε τον εξοπλισμό αυτής. Στην παρούσα εργασία λαμβάνοντας ως αφορμή τις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις στο αεροδρόμιο ‘Ιωάννης Δασκαλογιάννης’ του νομού Χανίων Κρήτης λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του κλάδου του τουρισμού, θα αναπτυχθεί ένας τρόπος υπολογισμού πιθανότητας εμφάνισης ενός ατυχήματος στο χρονικό διάστημα μεταξύ προσγείωσης και απογείωσης του αεροσκάφους στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο έχοντας ως στόχο την ελαχιστοποίηση αυτής. Ο υπολογισμός αυτός θα γίνει λαμβάνοντας ως βάση τον ανθρώπινο παράγοντα, και θα προσμετρηθούν παράγοντες όπως είναι η εκπαίδευση προσωπικού, ο έλεγχος κατά την εργασία, μέτρα ασφαλείας, παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη επίδοση κ.α καθώς επίσης και το ποσοστό επιρροής καθενός από αυτά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά