Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπολογισμός και αξιολόγηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος διεθνών αερολιμένων

Gavalas Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DD9C9353-EFD4-482A-93C9-D44B7658767E
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Γαβαλάς, "Υπολογισμός και αξιολόγηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος διεθνών αερολιμένων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80053
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Διανύοντας μόλις την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα τα σημάδια της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον είναι ήδη ανεξίτηλα. Η επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής, η οποία προκαλούμε καθημερινά, έχει αυξηθεί κατακόρυφα και η ανάγκη για αντιμετώπιση φαντάζει πιο επιτακτική από ποτέ άλλοτε.Ο τομέας των μεταφορών έχει σημαντική συμμετοχή στη ρύπανση του πλανήτη. Σε αυτόν οφείλεται το 14% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ( Green House Gasses). Τα αντίστοιχα ποσοστά εκπομπών αυξάνουν ακόμα περισσότερο όταν αναφερόμαστε σε άλλες ρυπογόνους ουσίες όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), το διοξείδιο του θείου (SO2), τα μικρά και υπέρλεπτα σωματίδια (PM) και οι οργανικές πτητικές ενώσεις (VOCs).Η αεροπλοΐα είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους του τομέα των μεταφορών, ο οποίος έχει σημαντική και αυξανόμενη συμβολή στο σύνολο των εκπομπών στο σύνολο των εκπομπών του. Κέντρα των διεργασιών και δραστηριοτήτων της αεροπλοΐας αποτελούν τα αεροδρόμια.Στη παρούσα έρευνα – διπλωματική εργασία γίνεται ανάλυση των εκπομπών των αερολιμένων. Εξετάζονται αναλυτικά οι πηγές ρύπανσης που υπάρχουν σε αυτά ( αεροσκάφη, μονάδες τροφοδοσίας αεροσκαφών, επίγειος εξοπλισμός υποστήριξης) και η συμβολή κάθε μία από αυτές στο σύνολο των εκπομπών. Ακολούθως παρουσιάζεται και αναλύεται η μεθοδολογία υπολογισμού (μαθηματικά μοντέλα εξισώσεων) των εκπομπών ανάλογα με την προέλευση τους. Βασικό πλεονέκτημα της είναι η δυνατότητα υπολογισμού όλο των οχημάτων και μηχανημάτων που εκπέμπουν ρυπογόνες ουσίες εισάγοντας σε αυτή τα κατάλληλα δεδομένα. Απαραίτητα στοιχεία εισαγωγής αποτελούν οι συντελεστές εκπομπών των μηχανών που φέρουν, ο χρόνος λειτουργίας αυτών και η απόδοση τους κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας.Στη συνέχεια παραθέτονται ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα περιπτώσεων αερολιμένων που μελετήθηκαν με τις ίδιες μεθόδους και μέσω αυτών εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τη δημιουργία στρατηγικών αντιμετώπισης και μείωσης των εκπομπών των αερολιμένων.Τέλος μελετάται η περίπτωση του Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» με τη χρήση του λογισμικού υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος ACERT. Εισάγοντας τα δεδομένα πτήσεων, λειτουργίας , κατανάλωσης ενέργειας και καυσίμου του έτους 2017 γίνεται μία εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος του αεροδρομίου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά