Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μεταφορά οργανισμών μέσω του θαλάσσιου έρματος των πλοίων: ανάλυση επιπτώσεων και μέθοδοι εξάλειψης του προβλήματος

Kotzia Amalia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C8999A5F-D805-4751-91A4-B89AD6E5EF30
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αμαλία Κοτζιά, "Μεταφορά οργανισμών μέσω του θαλάσσιου έρματος των πλοίων: ανάλυση επιπτώσεων και μέθοδοι εξάλειψης του προβλήματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80060
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στόχος της διπλωματικής αποτελεί η ανάλυση του προβλήματος της μεταφοράς οργανισμών μέσω των διαδικασιών ερματισμού και αφερματισμού των πλοίων. Η μεταφορά αλλόχθονων οργανισμών μέσω του νερού-έρματος προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις, τόσο στο περιβάλλον όσο και στην οικονομία. Η θέσπιση διεθνών ναυτιλιακών κανονισμών, με ενιαία εφαρμογή παγκοσμίως, αποτελεί τρόπο βελτίωσης της ασφάλειας της θάλασσας. Ηγετικό ρόλο στη ρύθμιση του προβλήματος κατέχει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) με τη θέσπιση της Σύμβασης για τον έλεγχο και τη διαχείριση του νερού έρματος και των ιζημάτων των πλοίων, στις 13 Φεβρουαρίου του 2004. Εξίσου σημαντικό ρόλο έχουν βέβαια και τα κράτη ξεχωριστά μέσω διεθνών κανονισμών, όπως η Αμερικανική Ακτοφυλακή (USCG). Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μεθόδους επεξεργασίας του έρματος, έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός συστημάτων τα οποία όμως πρέπει να λάβουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. Η μεταφορά ξενικών οργανισμών προκαλεί σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς πραγματοποιείται ανάμειξη οικοσυστημάτων. Σοβαρό αντίκτυπο έχει και για την ανθρώπινη υγεία, λόγω των ασθενειών που μεταφέρουν οι νέοι αυτοί πληθυσμοί. Τέλος μην ξεχνάμε και τις οικονομικές επιπτώσεις προκειμένου να επιτύχουν συμμόρφωση με τους κανόνες που αφορούν τη διαχείριση του έρματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά