Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη ενίσχυσης διαστρωματικής τοιχοποιίας με χρήση μεταλλικών ράβδων με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων

Goulodimos Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D7D71B41-87B8-4C9D-B973-836236B97E45
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Γουλοδήμος, "Μελέτη ενίσχυσης διαστρωματικής τοιχοποιίας με χρήση μεταλλικών ράβδων με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80171
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την μελέτη τεσσάρων διαφορετικών μοντέλων τοιχοποιίας, τα οποία έχουν αποτελέσει τεστ δοκιμών σε διάφορες έρευνες (Oliveira et al. 2006), αποτελούμενα από τρία φύλλα-στρώσεις το καθένα, με τον διαχωρισμό τους να έγκειται στο είδος της ποιότητας του γεμίσματος αλλά και στο αν ο τοίχος έχει ενισχυθεί ή όχι με δύο μεταλλικές ράβδους. Αρχικά τα μοντέλα σχεδιάστηκαν στο λογισμικό SolidWorks 2016, το οποίο αποτελεί πρόγραμμα τρισδιάστατης σχεδίασης CAD, με το κάθε μοντέλο να είναι διαστάσεων 600 x 300 x 1100 mm και να αποτελείται από τρία κομμάτια (parts),το κονίαμα, τους λίθους και τέλος το εσωτερικό γέμισμα με το καθένα να παρουσιάζει τις δικές του μηχανικές ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη κατηγοριοποίηση αφορά την χρησιμοποίηση είτε χαμηλής είτε υψηλής ποιότητας γεμίσματος ενώ η δεύτερη κατηγοριοποίηση αφορά στο αν η τοιχοποιία έχει ενισχυθεί ή όχι με δύο μεταλλικές ράβδους πάχους 10 mm, οι οποίες τοποθετήθηκαν σε δύο θέσεις στο μέσο του μήκους και στο 1/3 και 2/3 του ύψους του τοίχου. Επίσης τα δύο εξωτερικά φύλλα απαρτίζονται από λίθους διαστάσεων 150-250 mm τόσο σε μήκος όσο και σε πλάτος και πάχους 100 mm ενώ το εσωτερικό γέμισμα είναι διαστάσεων 600 x 100 x 1100 mm. Εν συνεχεία τα μοντέλα εισήχθησαν στο λογισμικό Abaqus 2012 ,το οποίο αποτελεί πρόγραμμα υποβοηθούμενης μηχανικής CAE, όπου και έγινε χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά