Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αντίστροφη μηχανική με χρήση του προγράμματος Siemens NX 11.00

Tsimpourakis-Pavlakos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E2FAB6BE-2805-48FB-B826-52CB49EBB1E1
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Τσιμπουράκης-Παυλάκος, "Αντίστροφη μηχανική με χρήση του προγράμματος Siemens NX 11.00", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80371
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Σκοπός της εν λόγω διπλωματικής εργασίας είναι η αντίστροφη μηχανική με χρήση του συστήματος SIEMENS NX 11.0 και ιδιαίτερα του λογισμικού πακέτου Reverse Engineering.Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθεί η εξαγωγή αρχείων CAD από ψηφιοποιημένα αντικείμενα, τα οποία προέρχονται από τρισδιάστατη σάρωση και είναι αρχεία τύπου STL.Αρχικά, αναπτύσσεται η έννοια της αντίστροφης μηχανικής και γίνεται επεξήγηση των εντολών του λογισμικού Siemens NX 11.00 που χρησιμοποιήθηκαν. Στη συνέχεια, αναλύεται η διαδικασία της αντίστροφης μηχανικής για δύο τυπικά αντικείμενα, αυξανόμενης δυσκολίας, που επιλέχθηκαν.Στόχος είναι η πιστή αντιγραφή των επιλεγμένων ψηφιοποιημένων αντικειμένων, με τη μικρότερη δυνατή απόκλιση. Η επίτευξη της διαδικασίας περιλαμβάνει την δημιουργία τομών στα ψηφιοποιημένα αντικείμενα προκειμένου να αποκτηθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την διατομή των αντικειμένων σε συγκεκριμένα σημεία. Οι τομές αυτές θα χρησιμοποιηθούν στις εντολές τρισδιάστατης μοντελοποίησης για την δημιουργία του αρχείου CAD. Επίσης η διαδικασία περιλαμβάνει προσαρμογή επιφανειών και δημιουργία στερεών σωμάτων.Η αυτόματη μετατροπή σημειακών δεδομένων σε NURB μοντέλα επιφανειών δίνει ένα «μη ευφυές μοντέλο» που είναι πρακτικά μη διαχειρίσιμο. Επίσης, η δημιουργία παραμετρικών στερεών μοντέλων από σημειακά δεδομένα δεν είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Η διαδικασία είναι υποβοηθούμενη από το χρήστη. Για την προσαρμογή επιφανειών στο εκάστοτε ψηφιοποιημένο αντικείμενο μελέτης πρέπει να εξαχθούν οι απαραίτητες καμπύλες και τροχιές από τον χρήστη ώστε να δημιουργηθούν οι επιφάνειες.Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η δημιουργία πλήρους στερεών παραμετρικών μοντέλων CAD από τα υφιστάμενα ψηφιοποιημένα αντικείμενα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά